ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

ความสำคัญ

            การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความ

มั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออก

มานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

ต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อสัมมนา

1. เปรียบเทียบ INCOTERMS®2010 กับ 2000

2. ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment

3. ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน

4. เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers

5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ

6. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ

7. ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ

8. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ

9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ

10. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C and L/C

11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก

12. กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 49 ......... วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 50 ......... วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 51 .......... วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 52 ......... วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา