ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

  

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ

Professional Cost Savings Guidance

         การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน (Cost Savings) เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของฝ่ายจัดซื้อ

ของธุรกิจทุกประเภท แต่นักจัดซื้อก็ปวดหัวกับการหาวิธีการที่จะมาช่วยลดต้นทุน เพราะลำพัง

เพียงการต่อรองราคาหรือบีบราคาซัพพลายเออร์นั้นคงทำต่อไปได้อีกไม่กี่น้ำก็คงถึงทางตัน

        หลักสูตรนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับแหล่งที่จะสามารถทำ Cost savings และนำเสนอวิธีการ

อันหลากหลายที่จะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ

 หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1.  มหัศจรรย์Savings สร้างกำไร (Savings generate Profit)

2.  ประเภทของการจัดซื้อ(Types of Procurement)

3.  ประเภทของต้นทุน(Type of Cost)

4.  วิเคราะห์องค์ประกอบผลประโยชน์(Benefit Factors Analysis)

5.  ความหมายของ Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (Meaning of Cost Saving,

       Cost Reduction, Cost Avoidance)

6.  Sources & Impacts of savings and benefits

7.  การวางเป้าหมายในการเก็บผลประโยชน์จากการประกวดราคา(Benefits targeting)

8.  วิธีการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ Saving สูงสุด

      (Comparison & Benchmarking to get the Highest Benefit)

9.  15 แนวทางในการเพิ่มกำไร (15 Ways to increase your Profits )

10. เทคนิคพิเศษในการเก็บผลประโยชน์

           - วิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนโดยรวม (TCO - Total Cost of Ownership Analysis)

           - เทคนิคลดต้นทุนด้วย TCO (TCO Reduction Techniques)

           - ส่วนลดเงินสด… จ่ายสดลดเท่าไหร่จึงคุ้มค่า (Cash Discount)

           - ราคาแบบขั้นบันได... แบบไหนควรซื้อ (Step Pricing)

           - ยืดเครดิต... พิชิตดอกเบี้ย (Payment Term Management)

11. ปัจจัยที่ทำให้การลดต้นทุนสำเร็จ(Cost Reduction Factors)

12. การบันทึกและรายงานยอดประหยัดและการเก็บผลประโยชน์ของการจัดซื้อ

       (Report your Savings & Benefits Tracking)

วิทยากร

 

 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

AVP-Retail Management, บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่ / บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

อดีต : ผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง เบทาโกร

         SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

 

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(ซ.สุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา