ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1) พิมพ์ อีเมล

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1)

ความสำคัญ

การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์

ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

เคล็ดลับชุดที่ 1 ในการทำงานจัดซื้อ

ประเด็นที่จะนำมาบรรยายและอภิปรายกันคือ

1. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง

2. หัวใจของการจัดซื้อคืออะไร

3. งานจัดซื้อที่ดีควรเป็นแบบไหน

4. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

5. ก่อนตัดสินใจซื้อ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

6. จะจัดการอย่างไร เพื่อป้องกันการจัดซื้อที่ไม่ตรงสเป็ค (คอรัปชั่น)

7. จะจัดการอย่างไร ถ้าซัพพลายเออร์ส่งของไม่ทันตามที่ตกลงไว้

8. หลักในการตัดสินใจเมื่อมีซัพพลายเออร์ให้เลือกมากกว่า 1 ราย

9. รู้ได้อย่างไรว่าราคาที่ได้จากซัพพลายเออร์เป็นราคาที่เหมาะสม

10. ถ้าราคาเท่ากัน มีวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างไร

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

   และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 2 ---------- วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 3 ----- วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4 ------ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 5 ---------- วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา