ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ สํ า คั ญ

ในการจัดซื้อต่างประเทศ

ความสำคัญ

                งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ

นักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูก

เป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

หัวข้อสัมมนา

1. การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)

 2. การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources)

 3. การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ ต้องการ

 4. การทําสัญญาซื้อขาย และข้อควรระวัง

 5. ทําความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2020) เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อ

               - RULES OF ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT  EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP

              - RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT  FAS FOB CPT CIP

 6. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินค้า

               - วงเงิน Letter of Credit Trust Receipt (T/R)

               - วิธีการพิจารณาระยะเวลา และวงเงินที่เหมาะสม

               - Shipping Guarantee (S/G)

 7. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)

                - Letter of Credit

               - Bill for Collection

               - Clean Collection

               - D/P=Document  Against Payment

               - D/A= Document  Against  Acceptance

               - Open Account (O/A)

               - Advanced of Payment

 8. การทําประกันภัย

               - การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย

               - การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

               - การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปก

 9. พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

               - สิทธิประโยชน์ ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA

               - การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping

10. ถาม-ตอบ

วิทยากร 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ :  ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 26

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 27

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 29

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 30

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 31

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%