ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวิเคราะห์ยอดซื้อและยุทธศาสตร์การจัดหา พิมพ์ อีเมล

การวิเคราะห์ยอดซื้อ

และ ยุทธศาสตร์การจัดหา

Spend Analysis & Strategic Sourcing

 

ความสำคัญ

                  ยอดเงินของแต่ละบริษัทที่ต้องใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาสินค้า บริการ

ข้าวของเครื่องใช้ มียอดเงินที่สูงมาก มีผู้ประมาณการว่าเป็นยอดเงินกว่าครึ่งของรายรับของบริษัท

ทีเดียว หากได้มีการแยกแยะการจัดซื้อว่าจ้างให้เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์

ให้เหมาะสม ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนให้แก่กิจการได้มากมาย

 

หัวข้อสัมมนา

1. Spend Analysis คืออะไร ทำไปทำไม ไม่ทำได้ไหม

2. ประโยชน์ของ Pareto Analysis เครื่องมือครอบจักรวาล

3. วิธีการทำ Supply Positioning Analysis

4. วิธีการทำ Supplier Preferencing Analysis

5. ลำดับขั้นตอนการทำ Strategic Sourcing

6. ประโยชน์ที่จะตามมา

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 

ประสบการณ์ : 

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกาและ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

.....

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (สถานี BTS นานา / เข้าซอยสุขุมวิท 5)

 

 

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)


กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%