ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พิมพ์ อีเมล

การบริหารการนำเข้าสินค้า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

ความสำคัญ

                     เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านนำเข้าสินค้าทั้งเครื่องจักรพร้อมอะไหล่ หรือ สินค้าทั่วไป เพื่อทราบ

กฎระเบียบวิธีการเบื้องต้นและวางแผนการนำเข้าและควบคุมต้นทุนนำเข้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

นำเข้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงานบัญชีต้นทุน หรือ ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้า (Scope of Import Process)

       - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า (Who involve Import Process)

       - การเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อการนำเข้าที่เหมาะสม (How to choose Incoterms suitably)

       - สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง (What difference between Import & Local)

       - การตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าและเลือกใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดต้นทุน

         (How to examine Shipping documents, Enter in Manifest and choose customs privilege)       

2. การขนส่ง

    ขนส่งทางทะเล (Transport by SEA)

       - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (FCL) และระบบบรรจุร่วม (LCL)

       - ประเภทของการหีบห่อที่ควรทราบ (Type of Package)

    ขนส่งทางอากาศ รวมถึงการขนส่งแบบเร่งด่วน (Transport by AIR / Courier / Express Way)

       - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ และความหมาย (Freight Forwarder/Customs Broker)

       - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศที่สำคัญ พร้อมอธิบายความหมาย (Shipping Documents by AIR)

       - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ (Gross Weight VS Volume Weight)

    ขนส่งทางไปรษณีย์ (Shipment by Post)

       - เงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Terms and Documents by Post shipment)

3. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)

       - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Import, e-Payment, e-Tracking, etc.

       - ฐานภาษีนำเข้า และการประเมินการนำเข้าด้วยระบบแกตต์ (GATT Valuation)

       - ระเบียบและพิธีการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

4. Workshop

       - คำนวณค่าขนส่งทางเรือ (How to calculate S/Freight Charge)

       - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate A/Freight Charge)

5. Q & A (if any)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธ์

ประสบการณ์ :  - กรรมการบริหารสมาคบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

                  - กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

                                 - ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + vat 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%