ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

Fully Comprehensive International Trade Conditions

ความสำคัญ

     เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ10ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS

มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำ

 

ให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะ

 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับIncoterms version 2020 จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2563  ผู้ที่ควร

 

เข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการLogistics,Procurement, Purchasing,

 

Sourcing, Planning, Import-Export, Costingหรือผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อสัมมนา

  1. ประวัติและความเป็นมาของINCOTERMS

  2. เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากVersion 2010เป็น2020

  3. ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข

  4. แนวทางการเลือกใช้INCOTERMSให้เหมาะสม

  5. ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่

  6. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

  7. กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่

  8. ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

  9. ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก

10. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย

12. การคำนวณเบี้ยประกันภัย

13. ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

14. การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ

15. การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

 

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 11

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%