ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหาร

แผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง

           วิทยากรในหลักสูตรนี้มีประสบการณ์โชกโชนในวงการจัดซื้อจะอธิบายขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

ที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะกระทำไปอย่างไม่สมบูรณ์หรือเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หัวข้อสัมมนา

1.  คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ

2.  คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ

3.  เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่นPurchasing, Procurement, Supplier,

     Vendor, Contractor, Broker, Outsourcing, Etc.

4.  เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เช่น

        - ใบขอให้ซื้อ(PR – Purchase Requisition)      - ใบเสนอราคา (Quotation)

        - ใบสั่งซื้อ(PO – Purchase Order)                 - ใบส่งของ (Delivery Note)

        - ใบกำกับภาษี(Tax Invoice)                         - Etc.

5.  เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6.  วิธียกเลิกใบสั่งซื้อ ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง

7.  การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์

8.  วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ

9.  ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อ

10. ทำอย่างไรจึงจะทำงานจัดซื้อได้อย่างมืออาชีพ

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 56

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 57

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 58

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 3,000 + VAT 210 =  3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่