ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

P r i c e  -  C o s t  A n a l y s i s

ความสำคัญ

    หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วยการจะต่อรองกับ

ซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...การต่อรองของ

ท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร

2. การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)

3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)

4. คำนวณส่วนลด (Discounts)

5. ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership)

6. การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost)

7. เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์ (Learning curve)

8. ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า

    (Real unit cost & Value added cost)

9. การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก

    (Analysing the supplier Quotation)

10.ถามตอบทุกข้อสงสัย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่