ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

 

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

ความสำคัญ

          การเก็บสต๊อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต๊อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า

       การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. การเก็บสต๊อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกได้อย่างไร

2. ถ้าเก็บสต๊อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต๊อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต๊อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

     • กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ

     • กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม

     • กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม

     • กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด

6. วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

     • วิเคราะห์แบบพาเรโต้(80-20) และเอบีซี(80-15-5)

     • วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน

     • วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

     • วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดหา

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต๊อกโดยใช้ระบบสามมิติ

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต๊อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ

     • สต๊อกพอใช้ได้นานเท่าไร

     • ใช้เงินหมุนสต๊อกได้กี่รอบ

     •ดัชนีการเก็บอะหลั่ย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 123

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 124

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 125

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

Onsite Hotel         3,900 + vat 273 = 4,173 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่