ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด พิมพ์ อีเมล


V A T   U P D A T E

สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

 

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : อื่นๆ 6 ชม.)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. สรุปกฎหมาย VAT ที่สำคัญๆ ที่ออกในปีนี้

              - จุดความรับผิด (Tax Point) / ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

              - การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม/การยื่นแบบและการขอคืนภาษี

2. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกฎหมายใหม่ล่าสุด

              - ปัญหาการตีความของกรมสรรพากร จุดความรับผิด (TAX POINT) เมื่อขายบริการ

              - ขอคืนภาษีสาเหตุในการเข้าตรวจสอบภาษีของสรรพากร

              - ปัญหาการจดทะเบียน การแจ้งเปลี่ยนแปลง

              - การลดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบและสำรวจภาษี

              - ปัญหาการยกเว้นภาษีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

3. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

              - แนวทางและปัญหา ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีปลอม

              - การออกใบกำกับภาษีของธุรกิจขายสินค้าและบริการรายย่อย

              - ออกใบกำกับภาษีกับปัญหาจุดความรับผิด

              - การออกใบกำกับภาษี กรณีมีรายการลดราคา แจก แถม

              - ข้อความที่ต้องระบุในใบกำกับภาษี

              - การออกใบกำกับภาษี กรณีสินค้าขาดจากบัญชี

              - แนวปฏิบัติเมื่อเขียนผิด ทำหาย และข้อผ่อนปรนของกรมสรรพากร

4. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากการทำรายงานภาษีซื้อ

              - การออกใบกำกับภาษีเดิม แล้วออกใบกำกับภาษีใหม่ลงรายงานอย่างไร

              - ภาษีซื้อต้องห้าม ต้องลงรายการในรายงานภาษีซื้อหรือไม่

              - ลงรายการขาด/เกิน มีผลอย่างไร

              - ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร

              - การยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมแล้วออกใบกำกับภาษีใหม่ ลงรายงานอย่างไร

              - การเปลี่ยนอะไหล่ฟรี ตามสัญญาประกัน สรรพากรจะเชื่อได้หรือไม่

              - ลงรายงานภาษีซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษีแก้ไขอย่างไร

              - สินค้าที่เบิกไปเป็นของแจกปีใหม่ บันทึกรายการอย่างไร

5. วิธีปฏิบัติและปัญหาจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

              - SALE PROMOTION/การเฉลี่ยภาษีซื้อ

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 56

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม