ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

ขอต้อนรับเข้าสู่

 

 บริษัทฝึกอบรมและสัมมนานิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบัญชีภาษีอากร การจัดซื้อ บุคคลและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 

ทำไมถึงต้องสัมมนา

การฝึกอบรม

การได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในสิ่งใหม่ๆ จำเป็นต่อหน้าที่การงาน ความรู้ในสายงานอาจยังไม่เพียงพอในการทำงานปัจจุบัน ความรู้ที่ก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอเปรียบได้ดั่งอาวุธสำคัญ เพื่อใช้ในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ ท่านมีอาวุธพร้อมรบแล้วหรือยัง นิด้า โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ้ง มีหลักสูตรในการอบรมหลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรและตัวคุณเอง

การอบรมสัมมนาหลักสูตรภายในองค์กร

เราพร้อมนำเสนอ การอบรมสัมมนาหลักสูตรภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงความต้องการขององค์กร สื่อการอบรมที่ทันสมัย พร้อมการบริการที่ประทับใจ นิด้า โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ้ง มิใช่เพียงสื่อกลางของคุณเท่านั้น แต่เราพร้อมเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในวงการธุรกิจ

Walk Rally

มิตรภาพก่อเกิดความสามัคคี นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ Walk Rally เป็นทางเลือกในการเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายในองค์กร ผสานความเข้าใจ รวมใจเป็นหนึ่ง พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรจะก้าวสู่ความสำเร็จ... เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จของท่าน