ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก พิมพ์

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

ความสำคัญ

     การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจ

หลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอ ที่จะแนะนำวิธี

การให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อสัมมนา

1. (Sales Terms & Conditions (INCOTERMS 2010) )

    เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศที่เป็นสากล ประกอบไปด้วย

     - All Mode of Transport เช่น EXWFCA, CPT, CIP, DAP, DAT and DDP

     - Water Way Transport เช่น FAS, FOB, CFR and CIF

2. (How to Calculate each Terms of Shipment such as AIR, SEA, Courier and Truck)

    การคำนวณต้นทุนแต่ละเงื่อนไขการขนส่ง เช่น ทางอากาศ เรือ ส่งด่วนและทางบก อาทิ เช่น

     - LCL Shipment (ไม่เต็มตู้สินค้า)

     - FCL Shipment (เต็มตู้สินค้า)

     - Consolidated Shipment (การขนส่งร่วม)

3. Marine Insurance Regulations, Time Bar and How to do the Claim Process

    กฏระเบียบการประกันภัย ระยะเวลาที่จำกัด และกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     - Sum Insured (ทุนประกัน) - Risks Coverage (ความเสี่ยงที่ควรเลือกเพื่อคุ้มครอง)

     - Insurance Premium (ค่าเบี้ยประกันภัย)

     - The responsibility of the property during damage incurred in each area

       (ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นในแต่ละพื้นที่)

4. Workshop Briefly for calculate Freight, Insurance and Duty & Tax

    ภาคปฏิบัติพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการคำนวณค่าระวางขนส่ง ทุนประกันภัย

5. Pre-Test and Post-Test

6. Q & A (ถาม-ตอบ)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 29

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%