วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ พิมพ์

วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis

พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ

 

How to Make a Contunue of Cost Saving by Spending Analysis and Case Study + Workshop

 


วัตถุประสงค์

        ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้  หรือมีไปแค่คอยซื้อของให้จบไปวันๆ ทั้งๆที่ท่านสามารถ

ทำให้ดีกว่าเดิมได้?  หรือบางคนที่อยากก้าวหน้า แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อน - หลัง จัดลำดับความสำคัญในการจัดการไม่ถูก ส่งผลให้

ทำงานเชิงกลยุทธ์ไม่ได้อย่างยากเย็น ผลงานไม่เกิด กลายเป็น zero ขององค์กร

       จะดีแค่ไหน หากท่าน สามารถทำงานที่มีให้โดดเด่นได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผ่านองค์ความรู้ และตัวอย่างพร้อมมีวิธีคิด ที่พร้อมจะยก

ระดับ zero to hero ของท่าน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

 


หัวข้อสัมมนา

1. เข้าใจความสำคัญของสินค้าที่มีในบริษัทอย่างถูกต้อง (supply positioning model)

     และ พฤติกรรมที่ผู้ขายมอง ฝ่ายจัดซื้อ (supplier’s perception model)

2. เรียนรู้ แนวคิด และตัวอย่างจากการทำ pareto analysis จากของจริง

3. ตัวอย่าง การทำ Spending Profile for Strategic Procurement และการนำ Decision tree

    มาช่วยตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ ก่อน-หลัง

4. วิธีการจัดทำราคา ให้ได้มาตรฐานสากล ด้วย

        * ระบบประมูลออนไลน์ (Online Auction)
       * ระบบขอราคาออนไลน์ (e-RFX)       * กระบวนการต่อรองราคา

5. ตัวอย่าง Success Project เพิ่มเติมที่เกิดจากการทำ Spending Analysis ไปทำกลยุทธ์

    จัดซื้อ(Strategic Procurement )

6. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อต่างๆ และแนวทางการทำสรุปยอดประหยัดแบบ Cost Reduction

7. ภาคปฏิบัติ เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่าน

        * Pivot Table, VLOOKUP   
          * Pareto Analysis
              * Decision Tree

 

**** ผู้เข้าอบรม จะต้องนำ Notebook มาด้วย เพื่อทำ Workshop
 

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 24

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 25

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 26

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 27

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%