เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA) พิมพ์

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

ความสำคัญ

        ATIGA จากข้อตกลงการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผู้ขาย โดยต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทำให้การสั่งซื้อมีอัตราภาษีนำเข้า

0% และไร้อุปสรรคอื่นๆที่เคยมี (Tariff and Non-Tariff Barriers) แต่ที่สำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำ

ระบุในเอกสารสัญญาและการเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อนอกจากนี้ จะต้องใช้

 Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ จากที่เคยใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิม

         สถาบันจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้นักจัดซื้อ นักการตลาดได้รับทราบและทำความเข้าใจ จากวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ โดยหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้สัมมนา

O U T L I N E

1. วงจรการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

2. เทคนิคในการเลือกผู้ขายเป้าหมาย

3. ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย

4. การเลือกใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms ® 2020)

           - Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP

           - Water       : FAS, FOB. CFR, CIF

5. เลือกผู้ขายที่อยู่ในกลุ่มที่ข้อตกลงเรื่องสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากร

           - ความหมายของภาษีอากร

           - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรของประเทศไทย

           - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ

                      - ASEN-AEC

                                 - Form D

                                 - RoO 40% of FOB value(Rules of Origin)

                       - ASEAN-China

                                 - Form E

                                 - RoO (Rules of Origin)

                                 - 40%

                                 - RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)

                                 - CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement of

                                 Trans-Pacific Partnership) 

6. เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

           - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

           - เอกสารทางการขนส่ง(Transport Documents)

           - เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)

7. เครื่องมือในการชำระเงิน

           - Letter of Credit

                      - Standby L/C

                      - Transferable L/C

                      - Back to Back L/C

                      - Revolving L/C

                      - Red Clause L/C

           - Bill for Collection (B/C)

           - Consignment

           - Open Accounts

           - Advance of Payment

วิทยากร

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ :  ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 22

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%