วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์
                                                                                       
 

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

 ความสำคัญ

          ลำพังการรายงานว่ารับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้นท่านทราบไหมว่ารายงานแบบนี้ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบ ไหมว่าเขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การสัมมนาครั้งนี้จะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือก ถึงวิธีการทำรายงาน ทั้งชนิดรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งวิธีวัดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...รับประกันได้ผล...ใช้งานได้จริง..และใช้ได้ทันที

 หัวข้อสัมมนา

1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance

    (How to report cost saving, cost reduction & avoidance) 

2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor),

    KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard) 

3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement 

4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ

   (Auditing the efficiency and purchasing effecttiveness) 

5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน

   (How to write a clear and practical purchasing objective) 

6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้

   (Which type of purchasing report that executives must have) 

7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ

   (The latest research about how to measure) 

8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้

   (How to do the valuable purchasing report) 

9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ

   (How the purchaser get the recognition from executives)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกาและ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 157

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

รุ่นที่ 158

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

รุ่นที่ 159

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

Onsite Hotel         3,900 + vat 273 = 4,173 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่