ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

เมษายน 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

เมษายน 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.24
เม.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.25
เม.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ


วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.25
เม.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.25
- ศ.26
เม.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชั่วโมง)

ส.27
เม.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี


วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

จ.29
เม.ย.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

จ.29
เม.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน


วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.30
เม.ย.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ
ใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ
(พร้อม ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี


วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร
นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

อ.30
เม.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

อ.30
เม.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

เมษายน 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.5
เม.ย.

การวิเคราะห์ยอดซื้อและยุทธศาสตร์การจัดหา

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.10
เม.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.19
เม.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.19
เม.ย.

การบริหารการ "นำเข้า" สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.20
เม.ย.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.22
เม.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.23
เม.ย.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ


วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

อ.23
เม.ย.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.24
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.25
เม.ย.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.25
เม.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ


วิทยากร : อาจารย์วัชร ปิยะพงษ์

พฤ.25
เม.ย.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.26
เม.ย.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.26
เม.ย.

การบริหารการ "ส่งออก" สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.27
เม.ย.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ส.27
เม.ย.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

ส.27
เม.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี


วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

จ.29
เม.ย.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

จ.29
เม.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน


วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

จ.29
เม.ย.

จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.30
เม.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์