Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Address:
72/500 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-44003-53-9

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Telephone: Tel : 02-961-6220-1
Fax: Fax : 02-583-2119
Mobile Phone Number: Mobile : 097-096-2584
http://www.nidapro.com

Information: LINE : @nidapro