ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

 

 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

หลักการและเหตุผล

          ลำพังการรายงานว่ารับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น

ท่านทราบไหมว่ารายงานแบบนี้ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบ ไหมว่าเขาวัดผลงานจัดซื้อกัน

ในประเด็นใดบ้าง? การสัมมนาครั้งนี้จะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือก ถึงวิธีการทำรายงาน ทั้งชนิดรายวัน

รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งวิธีวัดผลงานและ

ตรวจสอบแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...

รับประกันได้ผล...ใช้งานได้จริง..และใช้ได้ทันที

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance

  
(How to report cost saving, cost reduction & avoidance)

2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor) , KPI (Key Performance Indicator)

   และ BSC (Balance Score Card)

3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement

4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ

  
(Auditing the efficiency and purchasing effecttiveness)

5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน

  
(How to write a clear and practical purchasing objective)

6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้

  
(Which type of purchasing report that executives must have)

7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ

  
(The latest research about how to measure)

8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้

  
(How to do the valuable purchasing report)

9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ

  
 (How the purchaser get the recognition from executives)

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.จาก

  สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จาก

  สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสัมมนาและสถานที่

รุ่นที่่ 139 ----------- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่่ 140 ----------- วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่่ 141 -------------- วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

รุ่นที่่ 142 ---------- วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา