ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ พิมพ์ อีเมล

 

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

 

 

 

หลักการและเหตุผล

         ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้

   และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและ ถูกต้อง ประเด็นสำคั

   ญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน

   หลักมีอยู่ว่า If you can't measure it, you can't manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้
ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้

   การตั้ง KPI(Key Performance Indicator - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ)
จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทรา

   บและติดตามสถานการณ์ของทุก ปัญหาได้ตลอดเวลา เพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

 1. การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร

 2. การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร

 3. ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์

 4. วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้

 5. ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor 

     หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร

 6. การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง

 7. ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)

 8. การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard

 9. กำหนด Key Performance Indicator (KPIดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม

10. หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง

11. การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน

12. ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI

13. ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

 

 

 

วิทยากร 

กมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.), X-MBA

  - ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ   ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
  - ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic   สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ
    ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 44 ---วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 45 -------วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 46 ---------วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 47 ----------วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / ลงสถานี BTS อโศก หรือ ขึ้นสถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

  กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200% 

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา