ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ พิมพ์ อีเมล

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

  ความสำคัญ

 

 

         ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอ

ที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อ

ที่ดีและ ถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่า

กำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน หลักมีอยู่ว่า If you can't measure it, you can't

manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance

Indicator - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตาม

สถานการณ์ของทุก ปัญหาได้ตลอดเวลา เพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

  หัวข้อสัมมนา

 

 

  1. การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร

  2. การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร

  3. ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์

  4. วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้

  5. ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor 

     หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร

  6. การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง

  7. ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)

  8. การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard

  9. กำหนด Key Performance Indicator (KPIดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม

10. หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง

11. การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน

12. ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI

13. ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

วิทยากร 

กมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.), X-MBA

  - ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ   ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
  - ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic   สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ
    ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม


รุ่นที่ 46

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 47

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%