ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

Purchasing Negotiation Technique

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

      เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือ

ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มา

ในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

2 เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

3 การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

4 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

5 ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

6 การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

7 ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

8 ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

9 เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

10 การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

11 การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

12 เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

13 การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

14 ถาม-ตอบปัญหา

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

   บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)