ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

Purchasing Negotiation Technique

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

      เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือ

ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มา

ในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

2 เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

3 การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

4 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

5 ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

6 การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

7 ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

8 ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

9 เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

10 การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

11 การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

12 เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

13 การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

14 ถาม-ตอบปัญหา

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

   บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.

   จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000

   จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ
 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 124 -------- วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

รุ่นที่ 125 ----- วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่นที่ 126 ---------- วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

รุ่นที่ 127 --------- วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

รุ่นที่ 128 ---- วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 129---------- วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 130 --------- วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2561

รุ่นที่ 131 -------- วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

รุ่นที่ 132 -------- วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

รุ่นที่ 133 ------- วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

รุ่นที่ 134 ---- วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รุ่นที่ 135---- วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท

(ซอยสุขุมวิท 23 / ลงสถานี BTS อโศก / ขึ้นสถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา