ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

Purchasing Negotiation Technique

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

      เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือ

ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มา

ในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

2 เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

3 การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

4 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

5 ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

6 การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

7 ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

8 ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

9 เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

10 การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

11 การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

12 เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

13 การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

14 ถาม-ตอบปัญหา

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

   บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.

   จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000

   จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ
 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 140 -------- วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 141----------- วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 142 ------- วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่ 143 ---------- วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 144 -----วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

รุ่นที่ 145 ----------- วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

รุ่นที่ 146 -------- วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รุ่นที่ 147 -------- วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท

(ซอยสุขุมวิท 23 / ลงสถานี BTS อโศก / ขึ้นสถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา