ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

 หลักการและเหตุผล

 

 

          หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี

และเหมาะกับผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง

          วิทยากรในหลักสูตรนี้มีประสบการณ์โชกโชนในวงการจัดซื้อจะอธิบายขั้นตอนสำคัญ

ในกระบวนการจัดซื้อที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะกระทำไปอย่างไม่สมบูรณ์ และเข้าใจผิดและอาจ

ส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หัวข้อสัมมนา

 

 

1.  คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ

2.  คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ

3.  เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่นPurchasing, Procurement, Supplier,

     Vendor, Contractor, Broker, Outsourcing, Etc.

4.  เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เช่น

        - ใบขอให้ซื้อ(PR – Purchase Requisition)      - ใบเสนอราคา (Quotation)

        - ใบสั่งซื้อ(PO – Purchase Order)                 - ใบส่งของ (Delivery Note)

        - ใบกำกับภาษี(Tax Invoice)                         - Etc.

5.  เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6.  วิธียกเลิกใบสั่งซื้อ ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง

7.  การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์

8.  วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ

9.  ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อ

10. ทำอย่างไรจึงจะทำงานจัดซื้อได้อย่างมืออาชีพ

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

  ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ

  MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่่ 44 ------------ วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่่ 45 ------------ วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่่ 46 ---------- วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900+VAT273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดอีกท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา