ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ พิมพ์ อีเมล

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

P r i c e  -  C o s t  A n a l y s i s

ความสำคัญ

    หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วยการจะต่อรองกับ

ซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...การต่อรองของ

ท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร

2. การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)

3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)

4. คำนวณส่วนลด (Discounts)

5. ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership)

6. การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost)

7. เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์ (Learning curve)

8. ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า

    (Real unit cost & Value added cost)

9. การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก

    (Analysing the supplier Quotation)

10.ถามตอบทุกข้อสงสัย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 130

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 131

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 132

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 133

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 134

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 135

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%