ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ พิมพ์ อีเมล

 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

 

 

 

หลักการและเหตุผล

    หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย

การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...

การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

1. ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร

2. การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)

3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)

4. คำนวณส่วนลด (Discounts)

5. ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership)

6. การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost)

7. เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์ (Learning curve)

8. ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า

    (Real unit cost & Value added cost)

9. การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก

    (Analysing the supplier Quotation)

10.ถามตอบทุกข้อสงสัย

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

  ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.

  จาก สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000

  จาก สถาบัน IQC ของอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 120 --------- วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 121 ------------- วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 122 --------------- วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 123 ----- วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา