ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ พิมพ์ อีเมล

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

P r i c e  -  C o s t  A n a l y s i s

ความสำคัญ

    หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย

การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็

คือ...การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร

2. การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)

3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)

4. คำนวณส่วนลด (Discounts)

5. ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership)

6. การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost)

7. เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์ (Learning curve)

8. ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า

    (Real unit cost & Value added cost)

9. การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก

    (Analysing the supplier Quotation)

10.ถามตอบทุกข้อสงสัย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 128

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 129

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%