ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

 

 

 

หลักการและเหตุผล

                    การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป เพื่อให้มั่นใจว่า

นักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้ในระยะยาว สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปร

ต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการจัดซื้อและว่าจ้าง ท่านต้องทราบว่า

สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยง

ที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อการจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัด

ลำดับความสำคัญของ สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหา

ที่เหมาะสมรวมทั้งต้องกำหนสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้ เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้าง

วิธีเลือกยุทธศาสตร์การจัดซื้อและว่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละประเภท

สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้นักจัดซื้อแต่ละแบบให้ถูกต้อง

สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้ซัพพลายเออร์แต่ละแบบให้ถูกต้อง

การวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนด Supplier Relationship Management

การเลือก Supplier Relationship Management ให้เหมาะสมกับ Supply Positioning Model

สรุปยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

ตัวอย่างการลดต้นทุน

 

 

 

วิทยากร

คุณจีรภา คล้ายรัศมี

Purchasing Division Manager  

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 --------- วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 4 ---------วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 5 ---------- วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท  (ลงสถานี BTS นาน สุดซอยสุขุมวิท 5)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 - 117 (หัก ณ ที่จ่าย 3%) = 4,056 บาท

ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดอีกท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา