ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

  ความสำคัญ

                    การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป

เพื่อให้มั่นใจว่านักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้ในระยะยาว

สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปรต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการจัดซื้อและว่าจ้าง

ท่านต้องทราบว่าสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร

ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อ

การจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัดลำดับความสำคัญของ สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้น

จึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหาที่เหมาะสมรวมทั้งต้องกำหนสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง

และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้

เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

  หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้าง

2. วิธีเลือกยุทธศาสตร์การจัดซื้อและว่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ

    แต่ละประเภท

3. สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้นักจัดซื้อแต่ละแบบให้ถูกต้อง

4. สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้ซัพพลายเออร์แต่ละแบบให้ถูกต้อง

5. การวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนด Supplier Relationship Management

6. การเลือก Supplier Relationship Management ให้เหมาะสมกับ

   Supply Positioning Model

7. สรุปยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

8. ตัวอย่างการลดต้นทุน

วิทยากร

คุณจีรภา คล้ายรัศมี

Purchasing Division Manager  

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

 

กำหนดการสัมมนา (ขออภัยค่ะ ไม่มีกำหนดการสัมมนาในปีนี้)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%