ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน พิมพ์ อีเมล

 

 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

 หลักการและเหตุผล

 

 

                    การทำงานจัดซื้อจะต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า งานจัดซื้อจะดีหรือเลว

 ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้

                 หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนจะซื้อและ

หลังซื้อ ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบ การจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา 

                 ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันทีและ

ผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก

วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว 

                 หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า

ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อ

ควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

 หัวข้อสัมมนา

 

 

 1 หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

2 วิธีคิดเปรียบเทียบ