ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน พิมพ์ อีเมล

 

 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

 หลักการและเหตุผล

 

 

                    การทำงานจัดซื้อจะต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า งานจัดซื้อจะดีหรือเลว

 ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้

                 หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนจะซื้อและ

หลังซื้อ ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบ การจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา 

                 ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันทีและ

ผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก

วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว 

                 หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า

ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อ

ควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

 หัวข้อสัมมนา

 

 

 1 หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

2 วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า อย่างไหนได้ประโยชน์กว่า

3 วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือทำเอง อย่างไหนจะเหมาะกว่า

4 เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

5 แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

6 การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

7 ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

8 จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

9 ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

10 วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

11 องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

12 ผลเสียในการซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly) และวิธีแก้ไข

13 เหตุผลในการซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

14 เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

15 ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

16 บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

17 การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.

   จาก  สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000

   จาก  สถาบัน IQC ของอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 113 --------- วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 114 ----------- วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่ 115 --------------- วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

รุ่นที่ 116 ---------- วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน  สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดอีกท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา