ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ

Budgeting for Purchases

 

  ความสำคัญ

     - องค์กรมีการวางแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย แผนการตลาด แผนการเงินมี งบดุล งบกำไรขาดทุน

   และงบกระแสเงินสด

     - งบกำไรขาดทุน เป็นส่วนที่หน่วยงานจัดซื้อ มีส่วนร่วมในวางแผนบริหารต้นทุนและกำไรล่วงหน้า

     - ฉะนั้นเรามารู้วิธีการวางแผนงบประมาณกัน

  หัวข้อสัมมนา

  1. เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อ

  2. งบการเงินที่องค์กรต้องการ

  3. การจัดทำงบประมาณจัดซื้อช่วยองค์กรของท่านอย่างไร

  4. วิธีการทำงบประมาณที่นักจัดซื้อควรทราบ

  5. ทำความรู้จักต้นทุนมาตฐาน และวิธีการพยากรณ์ต้นทุนล่วงหน้า

  6. ช่วยตั้งดัชนีชี้วัดแผนกจัดซื้อ

  7. สร้างผลกำไรองค์กร

  8. ฝึกปฏิบัติการ

  9. ถาม - ตอบ

 

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%