ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

โรงแรมรอแยล เบญจา พิมพ์ อีเมล

แผนที่ โรงแรมรอแยล เบญจา โทร.0-2655-2920

• ลงทางด่วนสุขุมวิท เพลินจิตฝั่งเหนือ เลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิท

• สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออกที่ 1

• อยู่ในซอย สุขุมวิทซอย 5

สถานที่อบรม โรงแรมรอแยลเบญจา