ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing

& Supplier Management Professionally

 

 

 

               นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยี

ทุกรูปแบบ เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน

สากลที่เข้าตาผู้บริหารจากการเข้าสัมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการ

ที่รวบรวมจากประสบการณ์จริงที่ใช้อย่างประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว

ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กใหญ่อย่างไรก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้

อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขององค์กรได้อย่างแน่นอน 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

1. ยุทธศาตร์ใหม่ในการบริหาร Supplier

    1.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อรองรับการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ

1.1.a. การจำหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการ

1.1.b. ระบบคุณภาพ / การบริหารงานด้านคุณภาพ

1.1.c. การตรวจสอบสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้า

1.1.d. การส่งตัวแทนไปตรวจประเมินสถานประกอบการ

    1.2 วิธีการตรวจประเมินทบทวนผู้ขายรายเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.2.a. การกำหนดความถี่ในการประเมิน

1.2.b. การกำหนดหัวข้อในการประเมิน

1.2.c. การกำหนดวิธีในการประเมิน

1.2.d. การกำหนดแนวทางการดำเนินการ หากไม่ผ่านการประเมิน

    1.3 ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้า

2. นักจัดซื้อต้องตามโลกให้ทัน

    2.1 การสั่งซื้อและขอราคา ด้วยระบบ Online Purchase

    2.2 การประมูลโดยการทำ e-Auction

    2.3 การขอราคา ด้วยระบบ e-RFX

3. การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

    3.1 การเพิ่มกำไรโดยการเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการ NPD สำคัญอย่างไร

    3.2 กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงาน

          หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

    3.3 การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์และกลุ่มสินค้า เพื่อการจัดกลยุทธ์การจัดซื้อ

3.3.a การกำหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได (Step Price)

3.3.b การสร้างยอดประหยัดจากการบริหารเครดิตเทอม

          (Improve Cost saving by Reduce Credit Term )

3.3.c การควบคุมราคาสินค้าที่มีจำนวนรายการมาก แต่มีมูลค่าการสั่งต่อครั้งต่ำ (Info Record)

    3.4 วิธีการคิดและนำเสนอผลงานเรื่องยอดเงินที่ประหยัดได้ตามมาตรฐานสากล

 

 

 

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่่ 21..............วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

รุ่นที่่ 22..............วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561

รุ่นที่่ 23............วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561

รุ่นที่่ 24............วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท / ปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา