ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing

& Supplier Management Professionally

ความสำคัญ

               นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อ

นำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่เข้าตาผู้บริหารจากการ

เข้าสัมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการที่รวบรวมจากประสบการณ์จริงที่ใช้อย่าง

ประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กใหญ่อย่างไร

ก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขององค์กร

ได้อย่างแน่นอน 

หัวข้อสัมมนา

1. ยุทธศาตร์ใหม่ในการบริหาร Supplier

    1.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อรองรับการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ

1.1.a. การจำหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการ

1.1.b. ระบบคุณภาพ / การบริหารงานด้านคุณภาพ

1.1.c. การตรวจสอบสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้า

1.1.d. การส่งตัวแทนไปตรวจประเมินสถานประกอบการ

    1.2 วิธีการตรวจประเมินทบทวนผู้ขายรายเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.2.a. การกำหนดความถี่ในการประเมิน

1.2.b. การกำหนดหัวข้อในการประเมิน

1.2.c. การกำหนดวิธีในการประเมิน

1.2.d. การกำหนดแนวทางการดำเนินการ หากไม่ผ่านการประเมิน

    1.3 ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้า

2. นักจัดซื้อต้องตามโลกให้ทัน

    2.1 การสั่งซื้อและขอราคา ด้วยระบบ Online Purchase

    2.2 การประมูลโดยการทำ e-Auction

    2.3 การขอราคา ด้วยระบบ e-RFX

3. การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

    3.1 การเพิ่มกำไรโดยการเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการ NPD สำคัญอย่างไร

    3.2 กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงาน

          หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

    3.3 การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์และกลุ่มสินค้า เพื่อการจัดกลยุทธ์การจัดซื้อ

3.3.a การกำหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได (Step Price)

3.3.b การสร้างยอดประหยัดจากการบริหารเครดิตเทอม

          (Improve Cost saving by Reduce Credit Term )

3.3.c การควบคุมราคาสินค้าที่มีจำนวนรายการมาก แต่มีมูลค่าการสั่งต่อครั้งต่ำ (Info Record)

    3.4 วิธีการคิดและนำเสนอผลงานเรื่องยอดเงินที่ประหยัดได้ตามมาตรฐานสากล

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 33

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%