ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร พิมพ์ อีเมล

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

Professional Procurement Manual & Policy

         สาเหตุของการโกงที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กร ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ได้เขียนกติกาหรือระเบียบและ

วิธีการจัดซื้อไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ หลายองค์กรแม้จะเคยมีระเบียบและ

วิธีการจัดซื้อไว้แล้วแต่ยังดูเหมือนว่าจะมีการโกงเกิดอยู่ ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมาทบทวนหรือหาวิธี

ที่มืออาชีพเขาใช้กัน

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา

1. เขาโกงกันอย่างไรในงานจัดซื้อ (Sample of corruption in Procurement)

2. 5W1H ก่อนมีนโยบายจัดซื้อและระเบียบวิธีการจัดซื้อ

    (5W1H before writing the Procurement Policy & Manual)

3. สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในกระบวนการจัดซื้อ (Necessary environments of Procurement)

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆ (Purchasing Methods)

5. วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ (Purchasing Procedure)

6. อำนาจดำเนินการ คืออะไร (What is Level of Authorities : LOA)

7. ขั้นตอนการเขียนนโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

    (Writing the Procurement Policy & Manual)

8. สิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

    (Procurement Policy & Manual supports)

9. การรายงานสิ่งผิดปกติจากการใช้นโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

    (Non-Compliance reporting)

 

วิทยากร 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

Senior Manager, Central Buying Department, บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

อดีตผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง เบทาโกร SB-Furniture

พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา