ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม พิมพ์ อีเมล

 

การต่อรองราคา
สำหรับงานก่อสร้างงานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

 นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง

งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อ

ทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามี

แนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจาก

สูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐาน

เหล่านี้มาวิเคราะห์ การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้

การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ประเภทของงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

2. โครงสร้างการประเมินราคาของงานแต่ละประเภท

3. สูตรสำเร็จ/ฐานข้อมูลในการประเมินราคาแต่ละประเภท

4. การกำหนดตารางราคางานจ้างแบบราคาต่อหน่วย

5. การออกแบบใบเสนอราคา เพื่อให้สะดวกในการเปรียบเทียบ และต่อรองราคา

6. แหล่งที่มา สำหรับค้นหาราคากลางงานก่อสร้าง

7. การตรวจรับ/การชำระเงินในงานก่อสร้าง

8. การเขียนข้อกำหนด การประมูลงาน และ สัญญางานก่อสร้าง

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 42 .......... วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 43 ........... วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 44 ............. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

รุ่นที่ 45 ........ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน  สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา