ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม พิมพ์ อีเมล

 

การต่อรองราคา
สำหรับงานก่อสร้างงานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

 นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง

งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อ

ทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามี

แนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจาก

สูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐาน

เหล่านี้มาวิเคราะห์ การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้

การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ประเภทของงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

2. โครงสร้างการประเมินราคาของงานแต่ละประเภท

3. สูตรสำเร็จ/ฐานข้อมูลในการประเมินราคาแต่ละประเภท

4. การกำหนดตารางราคางานจ้างแบบราคาต่อหน่วย

5. การออกแบบใบเสนอราคา เพื่อให้สะดวกในการเปรียบเทียบ และต่อรองราคา

6. แหล่งที่มา สำหรับค้นหาราคากลางงานก่อสร้าง

7. การตรวจรับ/การชำระเงินในงานก่อสร้าง

8. การเขียนข้อกำหนด การประมูลงาน และ สัญญางานก่อสร้าง

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 38 ............ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

รุ่นที่ 39 ....... วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน  สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา