ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ อีเมล

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

L e a n  P r o c u r e m e n t

ความสำคัญ

    กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ใน

กระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ

เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความ

เร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 

หัวข้อสัมมนา

  1. ความหมายและแนวคิดของ Lean

  2. ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

  3. ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

  4. ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

  5. หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

  6. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

  7. ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

  8. วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

  9. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment

10. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

11. ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

12. ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

13. วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

14. คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ

      Procurement

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(สถานี MRT เพชรบุรี ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

รุ่นที่ 29

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(สถานี MRT เพชรบุรี ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%