ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

นักจัดซื้อมือใหม่ พิมพ์ อีเมล
 

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

ใครๆ ก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องรู้และเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ

2. เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร

3. วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ

4. วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์

5. ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกวางแผนการผลิต

การตลาดและขาย เป็นต้น

6. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

7. ถาม-ตอบ

วิทยากร

 

 

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (ISMED)

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 18 -------- วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 19 ----- วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 20 ---- วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา