ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

นักจัดซื้อมือใหม่ พิมพ์ อีเมล

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

ใครๆ ก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องรู้และเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ

2. เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร

3. วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ

4. วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์

5. ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่น

    แผนกวางแผนการผลิต  การตลาดและขาย เป็นต้น

6. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

7. ถาม-ตอบ

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา


รุ่นที่ 20

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%