ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

            พอพูดถึง “การบริหารความเสี่ยง” นักจัดซื้อหลายท่าน อาจมอง ว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่เรา ซึ่ง แท้จริงแล้ว เกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้ออย่างมาก

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” นี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ

ทุกท่านเข้าใจ และสามารถ วิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ

“การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อม รับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน

อย่างมืออาชีพทีเดียว

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1. ความหมาย และคำจำกัดความที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยง”

2. ความเสี่ยง VS ปัจจัยเสี่ยง VS การบริหารความเสี่ยง

3. 4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องรู้ !

4. ความเสี่ยงมาจากไหน ?

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อตรงไหน ?

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

7. วิธีหาแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง

8. การจัดทำคู่มือ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ”

วิทยากร

 

 

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

C.P.S.   B.B.A.   M.E.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 16 ----- วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 17 -------- วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่ 18 ------------ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

รุ่นที่ 19 ----- วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอาวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

(บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อยู่ระหว่าง ซ.สุขุมวิท 39 กับ ถนนอโศก)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา