ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

            พอพูดถึง “การบริหารความเสี่ยง” นักจัดซื้อหลายท่าน อาจมอง ว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของฝ่าย

บริหารที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการไม่ใช่เรา ซึ่งแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้ออย่างมากหลักสูตร

“การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” นี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทุกท่านเข้าใจ และสามารถ วิเคราะห์หาความ

เสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” เพื่อป้องกัน

ปัญหา และพร้อม รับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนอย่างมืออาชีพทีเดียว

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมาย และคำจำกัดความที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยง”

2. ความเสี่ยง VS ปัจจัยเสี่ยง VS การบริหารความเสี่ยง

3. 4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องรู้ !

4. ความเสี่ยงมาจากไหน ?

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อตรงไหน ?

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

7. วิธีหาแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง

8. การจัดทำคู่มือ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ”

วิทยากร

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S., B.B.A., M.E.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 24

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรี่ยม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้สถานี MRT เพชรบุรี / ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

รุ่นที่ 25

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรี่ยม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้สถานี MRT เพชรบุรี / ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%