ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน พิมพ์ อีเมล

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

หลักการและเหตุผล

           การประหยัดต้นทุน (Cost savings) การลดต้นทุน (Cost reduction) การหลีกเลี่ยงต้นทุน(Cost avoidance)

เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องแสดงบทบาท เพื่อช่วยบริษัทกันทั้งนั้น ซึ่งผลงาน

จากฝ่ายจัดซื้อนั้นน่าสนใจและดูเหมือนว่าจะให้ผลเป็นกอบเป็นกำมากกว่าเพื่อน แต่น่าเสียดายที่ฝ่ายจัดซื้อของหลาย

บริษัทยังไม่สามารถแสดงบทบาทนี้ได้อย่างมืออาชีพ

            แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการลดต้นทุนโดยการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่อีกฝ่ายนั้นมีประโยชน์ฉาบฉวย

เพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing &

Supply Management) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้บทบาทและยุทธวิธีให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

เนื้อหาของหลักสูตร

1 • เมื่อจะทำ Cost Reduction ระวังตกหลุมพรางของ Price Reduction

2 • Cost Savings ต้องดู TCO และ LCC

3 • เครื่องมือที่จะนำไปสู่ SRM คืออะไรบ้าง

           - Pareto (ABC) Analysis

           - Supplier Positioning Model

           - Supplier Preferencing Model

           - Market Management Matrix

           - Relationship Spectrum

4 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ

      การจัดการความสัมพันธ์  และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ

      สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท

           - Non-critical Supplies

           - Leverage Supplies

           - Bottleneck Supplies

           - Critical Supplies

5 • เทคนิคการคบค้ากันแบบ Partnership

6 • การบริหาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship

7 • การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ
ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 66

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 67

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 68

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%