ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน พิมพ์ อีเมล

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

 

 

 

หลักการและเหตุผล

             การประหยัดต้นทุน (Cost savings) การลดต้นทุน (Cost reduction) การหลีกเลี่ยงต้นทุน

(Cost avoidance) เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องแสดงบทบาท

เพื่อช่วยบริษัทกันทั้งนั้น ซึ่งผลงานจากฝ่ายจัดซื้อนั้นน่าสนใจและดูเหมือนว่าจะให้ผลเป็นกอบเป็นกำ

มากกว่าเพื่อน แต่น่าเสียดายที่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทยังไม่สามารถแสดงบทบาทนี้ได้อย่างมืออาชีพ

            แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการลดต้นทุนโดยการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่อีกฝ่ายนั้น

มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่

ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้บทบาทและยุทธวิธีให้

ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 • เมื่อจะทำ Cost Reduction ระวังตกหลุมพรางของ Price Reduction

2 • Cost Savings ต้องดู TCO และ LCC

3 • เครื่องมือที่จะนำไปสู่ SRM คืออะไรบ้าง

           - Pareto (ABC) Analysis

           - Supplier Positioning Model

           - Supplier Preferencing Model

           - Market Management Matrix

           - Relationship Spectrum

4 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ

      การจัดการความสัมพันธ์  และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ

      สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท

           - Non-critical Supplies

           - Leverage Supplies

           - Bottleneck Supplies

           - Critical Supplies

5 • เทคนิคการคบค้ากันแบบ Partnership

6 • การบริหาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship

7 • การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ

   บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.

   จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000

   จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ
 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 59 --- วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 60 --------- วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่ 61--------- วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

รุ่นที่ 62 ------- วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท

(ซอยสุขุมวิท 23 / ลงสถานี BTS อโศก / ขึ้นสถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา