Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

ความสำคัญ

          การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์

ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

หัวข้อสัมมนา

1. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

 

2. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

 

3. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

 

4. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

 

5. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ

 

6. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไหร่ (EOQ) จึงจะประหยัด

 

7. วิธีวิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

 

8. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

 

9. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่่างไรบ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 18

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 19

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 20

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่