ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2) พิมพ์ อีเมล

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)

ความสำคัญ

การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์

ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

เคล็ดลับชุดที่ 2 ในการทำงานจัดซื้อ

ประเด็นที่จะนำมาบรรยายและอภิปรายกันคือ

1. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

2. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

3. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

4. สมควรเปิดเผยงบประมาณหรือราคาซัพพลายเออร์คู่แข่งไหม

5. กระบวนการในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์

6. ใครมีอำนาจต่อรองมากกว่ากัน ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

7. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP)

8. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไหร่ (EOQ)

9. วิธีวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

10. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

   และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ---- I n d e f i n i t e l y

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา