ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

How to Purchase Effectively

ความสำคัญ

      กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อม สร้าง

ความปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานต่างๆ

      ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีตวามรู้ความเข้าใจ ในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจ

ข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรูปแบบต่างๆด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร

2. อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

3. ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจและแบบผสมผสาน

4. เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ

         - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)

         - E-Auction

         - Blanket Order, Call-off contract

         - Fixed contract

         - Systems Contracting

         - Consignment

         - Service Runner

         - Rubber stamp (ตรายาง)

         - Just in Time

         - Purchasing Card

         - Paperless Purchasing, Online Purchasing

5. การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

6. เครดิตเทอมแบบต่างๆ

7. วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 18

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 19

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%