ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล


จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

How to Purchase Effectively
 

ความสำคัญ

      กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้น เป็นต้นน้ำของกิจการ

หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานต่างๆ

      ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีตวามรู้ความเข้าใจ ในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆ

ให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรูปแบบต่างๆด้วย

 

หัวข้อสัมมนา
 

1. ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร
 

2. อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ
 

3. ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ
 

    และแบบผสมผสาน
 

4. เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ
 

         - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)
 

         - E-Auction
 

         - Blanket Order, Call-off contract
 

         - Fixed contract
 

         - Systems Contracting
 

         - Consignment
 

         - Service Runner
 

         - Rubber stamp (ตรายาง)
 

         - Just in Time
 

         - Purchasing Card
 

         - Paperless Purchasing, Online Purchasing
 

5. การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 

6. เครดิตเทอมแบบต่างๆ
 

7. วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

8. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง
 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

   สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

   และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 --- วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 4 ------- วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 5 -------- วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 6 ------- วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา