ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ

ความสำคัญ

สรุปเรื่องราวต่างๆ ของหน่วยงานจัดซื้อ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เป้าหมาย กิจกรรมต่างๆ

ความเชื่อมโยงทั้งในและนอกองค์กร ฉบับย่อ เข้าใจง่าย พร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อสัมมนา
 

1. เป้าหมาย กิจกรรมของหน่วยงานจัดซื้อ

2. เรียนรู้ เข้าใจ การดำเนินธุรกิจของเรา คู่แข่ง

3. ทำความเข้าใจระบบ บริหารจัดการ Logistics and Supply Chain

4. การบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

5. รูปแบบการจัดซื้อ

6. การสร้างกำไรของหน่วยงานจัดซื้อ

7. การพัฒนา สร้างดัชนีชี้วัด ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

8. รายงานหน่วยงานจัดซื้อ

9. ถาม-ตอบ

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

I n d e f i n i t e l y

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา