ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อ จัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

     การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กร ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จำเป็นต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี

อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมา ของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จึง

จำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและอย่างมีจรรยาบรรณและสามารถจัดยุทธศาสตร์การทำงานจัดซื้อจัดจ้าง

ได้ถูกต้องและทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วย

หัวข้อการสัมมนา

1. เครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพคืออะไรบ้าง

         - ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน

        - เตรียมตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ

        - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

        - ประหยัดต้นทุน

2. เมื่อเจรจาต่อรองเพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) ต้องระวังหลุมพรางของ

    Price Reduction

3. การประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่าลืมมอง

    TCO และ LCC ด้วยเสมอ

4. เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

    อย่างมีประสิทธิภาพ

       - Pareto (ABC) Analysis

       - Supplier Positioning Model

       - Supplier Preferencing Model

       - Market Management Matrix

       - Relationship Spectrum

5. วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง

    การจัดการความสัมพันธ์ และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ

    4 ประเภท คือ 

        1. Non-critical supplies  

        2. Leverage supplies   

        3. Bottleneck supplies  

        4. Critical supplies

6. ความแตกต่างในการคบค้าและจัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบ Tactical 

   และ Strategic Relationship

7. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS

นายกสมาคมคนแรก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 (สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 10

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ (สุขุมวิท 20)

สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท / เข้าซอยสุขุมวิท 20 ประมาณ 300 เมตร

(ระยะทางจากแยกอโศกถึงโรงแรมประมาณ 800 เมตร)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%