ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ พิมพ์ อีเมล

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

         นักจัดซื้อหน้าใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่รุ่นพี่ทำไปซะทุกอย่าง หากไม่แตกต่างก็ไม่ในอาชีพหรือ

ตำแหน่งได้ซักที เพราะอะไรๆก็ตามที่รุ่นพี่ให้ทำ ดังนั้น 

"นักจัดซื้อหน้าใหม่ที่อยากเก่ง ต้องรู้ลึกและนำมาใช้ได้จริงและสามารถรายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น"

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่ตัวเองและองค์กร

หัวข้อสัมมนา

1. การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย

2. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model)

    ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ

4. กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)

5. การการจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

6. การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis การสอนวิธีทำ Spending analysis

7. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

วิทยากร

คุณจรุญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 13

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%