ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ พิมพ์ อีเมล

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

 

นักจัดซื้อหน้าใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่รุ่นพี่ทำไปซะทุกอย่าง
 

หากไม่แตกต่างก็ไม่โต ลืมตาอ้าปากไม่ได้ซักที เพราะอะไรๆก็ตามที่รุ่นพี่ให้ทำ
 

ดังนั้น นักจัดซื้อหน้าใหม่ที่อยากเก่ง ต้องรู้ลึกและนำมาใช้ได้จริง และสามารถ
 

รายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่ตัวเองและองค์กร
 


หัวข้อสัมมนา
 

1. การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย
 

2. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model)
 

     ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

3. มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ
 

4. กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)
 

5. การการจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน
 

6. การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis การสอนวิธีทำ Spending analysis
 

7. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

 

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 ----------- วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 4 ------- วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 5 ----------- วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 6 ----------- วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ถ.สุขุมวิท

เข้าซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

หลักสูตรมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา