ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร พิมพ์ อีเมล

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

Professional Procurement Manual & Policy

 

ความสำคัญ

 

          สาเหตุของการโกงที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กร ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ได้เขียนกติกาหรือ

 

ระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ หลายองค์กร

 

แม้จะเคยมีระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้แล้วแต่ยังดูเหมือนว่าจะมีการโกงเกิดอยู่ ถึงเวลาหรือยัง

 

ที่ต้องมาทบทวนหรือหาวิธีที่มืออาชีพเขาใช้กัน

 

หัวข้อสัมมนา

 

1 เขาโกงกันอย่างไรในงานจัดซื้อ (Sample of corruption in Procurement)

 

5W1H ก่อนมีนโยบายจัดซื้อและระเบียบวิธีการจัดซื้อ

 

   (5W1H before writing the Procurement Policy & Manual)

 

3 สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในกระบวนการจัดซื้อ (Necessary environments of Procurement)

 

4 วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆ (Purchasing Methods)

 

5 วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ (Purchasing Procedure)

 

อำนาจดำเนินการ คืออะไร (What is Level of Authorities : LOA)

 

7 ขั้นตอนการเขียนนโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

 

    (Writing the Procurement Policy & Manual)

 

สิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

 

    (Procurement Policy & Manual supports)

 

9 การรายงานสิ่งผิดปกติจากการใช้นโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อ

 

    (Non-Compliance reporting)

 

 

วิทยากร

 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., s.IT, MBA

 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ ..... วันที่ .... / เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา