ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน พิมพ์ อีเมล

 

การจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Sourcing Option

หลักการและเหตุผล

การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้

ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัวจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้า

หรือวัสดุนั้นดำเนินไปได้ แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา

 1.  การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร (What is strategic sourcing?)

 2.  9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ (Nine steps in commodities execution process)

 3.  ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix

 4.  การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy (Sourcing strategy setting)

 5.  การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ (Concepts of TCO and Priceberg)

 6.  ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM),

      Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation.

 7. การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ (Various types of bidding)

 8. ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

 9. ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts

10. การรายงานผลและการจัดทำ Checklist , Briefing Book

 

วิทยากร 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder,ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

..............

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(BTS สถานีนานา / เข้าซอยสุขุมวิท 5)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา