ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ พิมพ์ อีเมล

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

ความสำคัญ

      ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 หน่วยงานจัดซื้อหากต้องการอยู่รอดและคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยน

ปลงนี้ในหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ในภาพกว้าง

ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

                1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

 

                2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

     ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายส่วนหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบระบบของ Software ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

 

ระดับโลก เสริมกับประสบการณ์ของผู้บรรยายในการประยุกต์ใช้งานจริง

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่

 

2. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

 

         - การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),

 

         - การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)

 

         - การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)

 

3. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

         - การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)

 

         - การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)

 

         - การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)

 

         - การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)

 

4. การประยุกต์ใช้งาน, กระบวนการและ Software ที่เกี่ยวข้อง 

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 14

วันเสาร์ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 15

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 16

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%