ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ พิมพ์ อีเมล

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

ความสำคัญ

ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไป

 

อย่างรวดเร็ว หน่วยงานจัดซื้อหากต้องการอยู่รอดและคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน

 

กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ในหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ในภาพกว้าง

 

ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 

1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

 

2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

            ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายส่วนหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบระบบของ Software ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

 

ระดับโลก เสริมกับประสบการณ์ของผู้บรรยายในการประยุกต์ใช้งานจริง

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่

 

2. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

 

         - การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),

 

         - การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)

 

         - การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)

 

3. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

         - การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)

 

         - การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)

 

         - การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)

 

         - การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)

 

4. การประยุกต์ใช้งาน, กระบวนการและ Software ที่เกี่ยวข้อง 

 

วิทยากร 

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5.................วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 6..................วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 7....................วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

รุ่นที่ 8.....................วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา