ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ พิมพ์ อีเมล

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

ความสำคัญ

   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวน

การสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ

การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น การคัดสรรผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ด้านราคาและเทคนิค การกำหนดหลักการการเสนอราคา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จนถึงกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการบรรยาย สลับกับการลงมือปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อ

ให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

หัวข้อสัมมนา

1. พื้นฐาน และหลักการกระบวนการการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ (Souring)

2. การวางแผน และกำหนดการที่เหมาะสม (Standard SLA)

3. การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น (TOR/Request for Proposal-RFP)

4. การกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection Technic)

5. กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Supplier Award Process)

6. ตัวอย่างกระบวนการตามมาตรฐาน ERP ระดับโลก (Case Study)

วิทยากร 

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์
ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง
- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 13

วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 14

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 15

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%