ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ พิมพ์ อีเมล

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และ

 

กระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความ

 

ต้องการ การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น การคัดสรรผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ด้านราคาและเทคนิค การกำหนดหลักการ

 

การเสนอราคา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จนถึงกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการบรรยาย สลับกับการลงมือ

 

ปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. พื้นฐาน และหลักการกระบวนการการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ (Souring)

 

2. การวางแผน และกำหนดการที่เหมาะสม (Standard SLA)

 

3. การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น (TOR/Request for Proposal-RFP)

 

4. การกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection Technic)

 

5. กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Supplier Award Process)

 

6. ตัวอย่างกระบวนการตามมาตรฐาน ERP ระดับโลก (Case Study)

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ------- วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 6 ------ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 7 -------- วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 8 ----- วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา