ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด พิมพ์ อีเมล

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

ความสำคัญ

     ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่

จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อไปจนถึงการ

นำหลักการใหม่ๆมาปรับใช้ (OKR/Exos) ตลอดไปจนถึงการวัดผลในกระบวนการทำงาน (Matric)และการวัดผลเชิง

กลยุทธ์(KPIs) การรับรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เรามีแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อ Disrupt งานจัดซื้อให้พัฒนา

แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

หัวข้อสัมมนา

1.   ทำไมกลยุทธ์ของจัดซื้อทุกวันนี้จึงต้องเปลี่ยนไป – Why we have to change?

2.   กลยุทธ์ในมุมกว้าง – Strategy in big picture

3.   ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลกลยุทธ์องค์กร 

      (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives, Importance Matrix)

4.   Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อย่าง Google

5.   กลยุทธ์ระยะยาวกับ Balance Score Card (BSC) / กลยุทธ์แบบก้าวกระโดดแบบ   

      Exponential Organization (Exo)

6.   การวัดผลการทำงานประจำวัน (Matric) และการวัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (KPIs)

7.   คุณสมบัติที่ดีของ KPIs- Types of KPIs/10 key principles of KPIs

8.   การกระจาย KPIs ไปแต่ละตำแหน่ง - Cascading KPIs

9.   KPIs Benchmarking ผลงานดีอุปทาน หรือ วัดกับใคร

10. Gap Analysis อยู่ในช่วงการพัฒนานำปัญหาที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมาวัดได้

11. KPI Top Hit และ ความหมาย

วิทยากร 

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์
ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง
- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 13

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%