ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด พิมพ์ อีเมล

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

ความสำคัญ

 ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทัน
 

ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
 

ไปจนถึงการนำหลักการใหม่ๆมาปรับใช้ (OKR/Exos) ตลอดไปจนถึงการวัดผลในกระบวนการทำงาน (Matric)
 

และ การวัดผลเชิงกลยุทธ์ (KPIs) การรับรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เรามีแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อ
 

Disrupt งานจัดซื้อให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

 


หัวข้อสัมมนา

 

1.   ทำไมกลยุทธ์ของจัดซื้อทุกวันนี้จึงต้องเปลี่ยนไป – Why we have to change?


2.   กลยุทธ์ในมุมกว้าง – Strategy in big picture


3.   ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลกลยุทธ์องค์กร

 
      (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives, Importance Matrix)


4.   Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อย่าง Google


5.   กลยุทธ์ระยะยาวกับ Balance Score Card (BSC) / กลยุทธ์แบบก้าวกระโดดแบบ

   

      Exponential Organization (Exo)


6.   การวัดผลการทำงานประจำวัน (Matric) และการวัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (KPIs)


7.   คุณสมบัติที่ดีของ KPIs- Types of KPIs/10 key principles of KPIs


8.   การกระจาย KPIs ไปแต่ละตำแหน่ง - Cascading KPIs


9.   KPIs Benchmarking ผลงานดีอุปทาน หรือ วัดกับใคร


10. Gap Analysis อยู่ในช่วงการพัฒนานำปัญหาที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมาวัดได้


11. KPI Top Hit และ ความหมาย

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ------ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 6 ------- วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 7 -------- วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 8 ----- วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา