ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วัตถุประสงค์

        การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัทและมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติ

งานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

หัวข้อการสัมมนา

1. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

2. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

3. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

4. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

5. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ

6. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไร (EOQ) จึงจะประหยัด

7. วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

8. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

9. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 12

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (BTS สถานีนานา  ออกประตู 3 / สุดซอยสุขุมวิท 5)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%