Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

ความสำคัญ

    การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่

หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะต้องถูกกดดันเกี่ยวกับเป้าหมาย

ของการลดต้นทุนที่ไม่รู้ว่าจะไปลดตรงไหน และลดอย่างไรนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับ

ซัพพลายเออร์ซ้ำร้ายปัญหาการสื่อสารระหว่างจัดซื้อกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจ และ

เปลืองเวลาเสียความรู้สึก ทำงานอยู่ที่เดียวกันแท้ๆ แต่ดูเหมือนจะเข้าใจกันไปคนละทาง ทั้งศึกนอกศึกในรุมเร้า

อยู่ทุกวี่ทุกวัน

หัวข้อสัมมนา

  1.  เมื่องานยุ่งมาก ต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหา

  2.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ชอบเร่งเอาของด่วนเสมอ

  3.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ขอเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก

  4.  Spec. ของเรากระดูกเกินไป เลยทำให้ซื้อของยาก แก้ไขได้ไหม

  5.  ระเบียบบังคับให้เปรียบเทียบราคาเสมอ ทำให้ซื้อช้า ทำอย่างไรดี

  6.  ระเบียบไม่มีความคล่องตัวเลย จะแก้ไขอย่างไร

  7.  เมื่อจะต้องทำ Cost saving ควรเริ่มต้นจากอะไร ความร่วมมือ

      ของแต่ละฝ่ายมีความจำเป็นต่อ Cost saving มากน้อยเพียงใด

  8.  แก้ไขปัญหาทุกวัน แต่ผลงานไม่ปรากฏ ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อแท้

  9.  ทำอย่างไร เมื่อไม่ได้รับการเหลียวแล จากผู้บริหารระดับสูง

10.  ปัญหาใหญ่ของนักจัดซื้อคือ การไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 23

วันพุธที่ 11 มกราคม มกราคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 24

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 26

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 27

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 28

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 29

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 31

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 33

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย   99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่