ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย พิมพ์ อีเมล

งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า

แบบถล่มทลาย

 

Purchasing Under Technology Disruption

 

 

ความสำคัญ

              ยุคปัจจุบันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและอย่างถล่มทลายของบรรดา

เทคโนโลยีทั้งหลาย ได้ส่งผลให้พฤติกรรมมนุษย์ การดำรงชีวิต การทำธุรกิจ เปลี่ยน

ไปจากเดิม และกำลังเปลี่ยนต่อเนื่องไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง นักจัดซื้อจึงควรรู้เอาไว้

ว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างไร

และกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบ

 

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่นักจัดซื้อควรรู้เกี่ยวกับ Electronic, Analogue, Digital, 5G, Robotic,

    AI, AR, Big Data, IoT, Blockchain, Cryptocurrency, Bitcoin, …

2. วิวัฒนาการแบบถล่มทลายของเทคโนโลยีเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ

     นักจัดซื้อในส่วนไหน จะกระทบอย่างไร จะกระทบเมื่อไร นักจัดซื้อจะตกงานไหม …

3. ถูกต้องหรือไม่ ถ้าจะอยู่เฉย ๆ แล้วจับตาดูแบบ “wait and see”

4. ตัวอย่างข้อคิดและคำแนะนำจากวงการจัดซื้อจัดหาทั่วโลก

5. เกิดอะไรขึ้นเมื่อฝ่ายจัดซื้อกับฝ่าย IT ทำงานร่วมกัน

6. เกิดอะไรขึ้นเมื่อฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายวิศวกรรม ทำงานร่วมกัน

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 

ประสบการณ์ : 

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกาและ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

No seminar schedule

 

 

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 

 


กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%