ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พิมพ์ อีเมล

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

ความสำคัญ

     เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการส่งออกสินค้า ทั้งเครื่องจักร อะไหล่หรือสินค้าทั่วไป เพื่อทราบกฎระเบียบ

วิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้องเหมาะ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออกพนักงานคลังสินค้า

พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงาน ฝ่ายขายหรือผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออก  (Scope of Export Process)

          - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก  (Who involve the Export Process)

          - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อมีประสิทธิภาพ  (How to choose Incoterms suitably) 

          - การเตรียมเอกสารส่งออก  (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM,

          Fumigation,  and  C/O (FORM-D)

2. การขนส่งทางทะเล (Sea Shipment)

          - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of various Containers and Usage)

          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ (Who involve to Sea Shipment Handling)            

          - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล (How to prepare Export Shipping Document)

3. การขนส่งทางอากาศ (Air Shipment / Express Way: Courier)

          - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ (Type of goods loaded by Air)

          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)

          - การคำนวณเปรียบเทียบค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate Chargeable Air Freight)

4. การขนส่งทางบก (Shipment by Road)

          - เอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งออกทางบก (Shipping Documents for Road Shipment)

5. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)

          - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking

          - สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการส่งออก (How to choose the Customs Privilege)

          - กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากรพอสังเขป (Customs Law & Regulations Briefly)

6. Workshop / How to quote Export Prices ?

7. Q & A

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธ์

ประสบการณ์ :  - กรรมการบริหารสมาคบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
                      - กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
                      - ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(สุดซอยสุขุมวิท 5 สถานี BTS นานา ออกประตู 3)

รุ่นที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(สุดซอยสุขุมวิท 5 สถานี BTS นานา ออกประตู 3)

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + vat 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%