ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ พิมพ์ อีเมล

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis

สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ

 

The Best Practice for Spending Analysis For Strategic Procurement + Workshop

 


วัตถุประสงค์

        ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้  หรือมีไปแค่คอยซื้อของให้จบไปวันๆ


ทั้งๆที่ท่านสามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้?  หรือบางคนที่อยากก้าวหน้า แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อน - หลัง จัดลำดับ

ความสำคัญในการจัดการไม่ถูก ส่งผลให้ทำงานเชิงกลยุทธ์ไม่ได้อย่างยากเย็น ผลงานไม่เกิด กลายเป็น zero


ขององค์กร

       จะดีแค่ไหน หากท่าน สามารถทำงานที่มีให้โดดเด่นได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผ่านองค์ความรู้ และตัวอย่างพร้อม

มีวิธีคิด ที่พร้อมจะยกระดับ zero to hero ของท่าน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน
 


หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. เข้าใจความสำคัญของสินค้าที่มีในบริษัทอย่างถูกต้อง (supply positioning model)

     และ พฤติกรรมที่ผู้ขายมอง ฝ่ายจัดซื้อ (supplier’s perception model)

2. เรียนรู้ แนวคิด และตัวอย่างจากการทำ pareto analysis จากของจริง

3. ตัวอย่าง การทำ Spending Profile for Strategic Procurement และการนำ Decision tree

    มาช่วยตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ ก่อน-หลัง

4. วิธีการจัดทำราคา ให้ได้มาตรฐานสากล ด้วย

          * ระบบประมูลออนไลน์ (Online Auction)


          * ระบบขอราคาออนไลน์ (e-RFX)

          * กระบวนการต่อรองราคา

5. ตัวอย่าง Success Project เพิ่มเติมที่เกิดจากการทำ Spending Analysis ไปทำกลยุทธ์

    จัดซื้อ(Strategic Procurement )

6. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อต่างๆ และแนวทางการทำสรุปยอดประหยัดแบบ Cost Reduction

7. ภาคปฏิบัติ เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่าน

          * Pivot Table, VLOOKUP


          * Pareto Analysis

          * Decision Tree

 

**** ผู้เข้าอบรม จะต้องนำ Notebook มาด้วย เพื่อทำ Workshop
 

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 23

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรี่ยม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้สถานี MRT เพชรบุรี / ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%